BÀI 2: CÁCH CHỌN PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH

Lê:

Tôi đang tu theo Tịnh độ tông. Niệm danh hiệu đức Di Đà ( niệm nam mô a di đà Phật ). Nhưng tôi thấy có rất nhiều phương pháp tu khác như: Thiền tông, trong thiền lại có nhiều loại ( thiền chỉ, thiền quán, thiền tứ niệm xứ, thiền xuất hồn, thiền nhất tự…) , Mật tông trì chú kiết ấn…và rất nhiều phương pháp tu hành khác. Như vậy theo bạn cách tu nào đúng cách tu nào sai?

Nguyễn:

Vì sao bạn lại hỏi câu hỏi này?

Lê:

Tôi hỏi câu này vì theo tôi, đây là câu hỏi quan trọng của người tu. Tôi và các bạn đạo của tôi thấy ở khắp nơi, trên mạng internet… có giới thiệu quá nhiều cách tu tập, quá nhiều đạo sư. Ai cũng bảo phương pháp mình hay, phương pháp mình đúng. Theo bạn người tu phải căn cứ nơi đâu để chọn một cách tu đúng cho mình?

Nguyễn:

Theo quan điểm của tôi: Bệnh của chúng sanh là trong tâm họ có vô số niệm, vô số ý nghĩ, vô số vấn đề. Từ những chuyện đã qua, chuyện hiện giờ và cả những chuyện chưa xảy ra trong tương lai. Vấn nạn này ở mọi nơi mọi lúc. Họ phải lao tâm khổ trí. Năng lượng luôn bị hao tán vì tâm cứ lăng xăng ( đầu nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác ).

Vì thế mà phương pháp tu hành đúng, là phương pháp nào có thể đem vô số vọng tâm đó về MỘT hay về KHÔNG. Khi tâm chỉ còn một vấn đề, một câu chữ hoặc trong TÂM không còn 1 ý nghĩ nào, thì các tế bào não giảm bớt sự hao tán năng lượng và năng suất của não sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Còn pháp tu nào bày thêm, để tâm hay đầu óc mình thêm vấn đề thì không hợp lý. Tôi không kể ra tên của từng pháp tu, điều này do không tiện nói. Bạn nghĩ xem, như người muốn nhìn cảnh vật chính xác trong khi mình đã mang nhiều cặp kính màu rồi. Thì cách thức đúng để nhìn sự vật là phải tháo toàn bộ kính màu trên mắt mình xuống chớ không phải đeo thêm kính vào nữa. Dù kính đó là cặp kính quý giá như kính vàng kính ngọc thì cũng phải tháo xuống. Bạn đồng ý với tôi không ?

Lê:

Tôi đồng ý.

Nguyễn

Cảm ơn bạn.

Như vậy mình đã có tiêu chuẩn, thước đo để chọn phương pháp tu hành rồi phải không bạn ?

Lê:

Vậy phương pháp tu mà tôi đang theo là đem muôn niệm về một niệm, đúng với tiêu chuẩn mà mình đã thống nhất ở trên.

Nguyễn:

Đúng vậy. Cảm ơn bạn đã đồng cảm.

Comments(2)
  1. Mai 10 April 2019
    • BS HUỲNH HẢI 14 April 2019

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *