TẬT CHỬI MẮNG NGƯỜI GIÚP VIỆC VÀ ĐÁNH ĐẬP CHÓ MÈO :

Trần:

Tôi thấy có nhiều người hay đánh đập thú nuôi như chó mèo hoặc nói nặng lời, chửi mắng và thậm chí đánh người giúp việc. Điều này có liên hệ đến nhân quả không bạn.

Nguyễn:

Tôi nghĩ là có. Như bạn biết chúng ta ai cũng sinh ra, sống, chết đi và trở lại vào kiếp sau. Những người trong kiếp này sống cùng một gia đình có thể đoàn tụ trong kiếp sau. Không phải đoàn tụ với đúng vai diển ( kiếp này làm cha, kiếp sau cũng làm cha.. ). Tôi thí dụ : kiếp này ba tôi đã già rồi ông mất. Kiếp sau ông có thể trở lại ở chung trong nhà tôi, nhưng không phải làm vai cha tôi nữa, mà có thể lúc đó ông làm người giúp việc trong gia đình tôi. Nếu tánh tôi nóng nảy hay nói nặng hay thậm chí đánh người giúp việc thì sẽ ra sao…

Rồi đến thú nuôi sống trong nhà…

Trần:

Bạn nói tiếp đi

Nguyễn:

Bạn có lúc nào tự mình đặt câu hỏi: Vì sao con chó này lại sinh ra và có mặt trong gia đình mình mà không là ở nhà hàng xóm. Tôi nghĩ đều có liên hệ trong kiếp trước…

Thói quen chửi mắng, đánh đập…người giúp việc hay thú nuôi là chuyện không nên vì: 1) Mình đã không làm tròn vai diển là người. Mình không thương đồng loại, không thương loài vật. 2) Vả lại những người này, những con vật này có thể là người thân của mình trong kiếp trước.

Trần:

Bạn nói mà cứ như thật. Bạn dựa vào đâu?

Nguyễn:

Thật tình không ai biết rõ ràng quy luật nhân quả từ kiếp này sang kiếp sau như thế nào. Hoặc nếu có người biết rõ nói lại cho chúng ta nghe thì chưa chắc gì chúng ta tin được. Tôi chỉ suy diển ra thôi. Do đó tôi không chửi mắng, đối xử tệ bạc với người giúp việc hay thú nuôi trong nhà. Và ngay cả những người, vật mà tôi gặp nhau trong cuộc đời cũng vậy.

Trần:

Điều này tôi cũng đồng ý quan điểm của bạn.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *