HAO NĂNG LƯỢNG

Tất cả mọi Ý tưởng, Nghĩ suy đều làm hao tán năng lượng.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *