Cơ Xương Khớp

Trình bày bài viết

THOÁI HÓA KHỚP HÁNG

Khớp háng cũng như các khớp khác đều bị ảnh hưởng bới bệnh thoái hóa khớp người già. Tuy nhiên trên lâm sàng, thoái hóa khớp háng thường chỉ biểu lộ cứng khớp. Sự vận động khớp háng (đưa tới trước, ra sau, sang ngang) bị kém

MỎI VÀ ĐAU NHƯỢNG CHÂN

Bạn có khi nào mỏi hoặc đau nhượng chân không? Thỉnh thoảng ngồi khám bệnh tôi hay gặp những người đau hoặc mỏi vùng sau gối (nhượng chân). Những bệnh nhân này đi khám bệnh uống thuốc, sau đó lại đau mỏi lại. Đau không nhiều nhưng

CĂNG,MỎI KHÓ CHỊU VÙNG CỔ

Tôi gặp 2 bệnh nhân đến khai bệnh có cảm giác là căng căng, khó chịu vùng trước cổ ( từ càm xuống đến ngực ). Chỉ một cảm giác như vậy, không đau cổ, đau vai, đau ngực, không đau cánh tay… Nhưng rất “ khó

TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG

Thỉnh thoảng có những bệnh nhân đau lưng, khi chụp X quang cột sống thắt lưng phát hiện tình trạng trượt các thân đốt sống. Thường nguyên nhân của trượt đốt sống do chấn thương quá nặng vào cột sống thắt lưng. Người ta chia bề ngang