BẠN BÈ

Trình bày bài viết

CHÁNH TÍN

Khi đọc bất kỳ điều gì, nghe bất kỳ ai nói, phải có sự suy xét của mình và sự trải nghiệm điều đó trong cuộc đời. Khi nào thấy hợp lý hãy tin theo.

VỐN THƯỜNG HẰNG

Từ trẻ thơ đến già tất cả mọi hình dáng màu sắc ( Sắc ), tất cả mọi âm thanh ( Thanh ), tất cả mọi mùi ( Hương ), tất cả mọi vị giác ( Vị ) tất cả mọi xúc chạm ( Xúc ) tất

Ý NGHĨ

Một hạt bụi, dù là bụi cát hay bụi vàng trong mắt có thể làm che khuất bầu trời. Một chút mê lầm, một chút ý nghĩ, dù là nghĩ xấu hay nghĩ tốt cũng làm che khuất nguồn tâm muôn thuở

TỈNH THỨC

Mỗi lần thấy phải nhớ đến Tánh Thấy. Mỗi lần nghe phải nhớ đến Tánh Nghe. Mỗi lần ngửi phải nhớ đến Tánh Ngửi. Mỗi lần xúc chạm phải nhớ đến Tánh Xúc Chạm. Mỗi lần nghĩ suy…phải nhớ đến Tánh Biết. Sắc Thanh Hương Vị Xúc

BÀI 5: NGƯỜI THÂN TÔI MẤT

Lê: À mà bạn quan niệm thế nào về người thân: như người yêu, cha mẹ, con cái…? Còn tôi thấy thương mến họ, lo lắng cho họ khi thấy họ khổ đau. Và khi nghĩ đến sự mất mát người thân khi tôi chết hoặc khi

BÀI 4: LUẬT NHÂN QUẢ

Lê: Dĩ nhiên, tôi tin vào luật nhân quả. Nhưng bạn nói luật nhân quả chi phối chặt chẽ trong kiếp này, kiếp trước và kiếp sau là sao ? Nguyễn: Như bạn biết nhân là hột. Quả là trái. Thí dụ bạn trồng hột mận xuống