BẠN BÈ

Trình bày bài viết

LÚC BẤY GIỜ HÃY TIN

Khi đọc bất kỳ điều gì, nghe bất kỳ ai nói, phải có sự suy xét của mình và sự trải nghiệm điều đó trong cuộc đời. Khi nào thấy hợp lý hãy tin theo.

MỘNG CÀNG SÂU

Bất cứ lúc nào, Sắc ( tất cả hình dạng, màu sắc ), Thanh ( tất cả các âm thanh ) Hương ( tất cả các mùi hương ) Vị ( tất cả cảm giác phát sinh từ lưỡi: mặn ngọt chua cay chát…), Xúc ( tất

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG THÔI

Bao nhiêu người vật, hình sắc đã đến rồi đã qua. Bao nhiêu âm thanh đến rồi đã qua. Bao nhiêu mùi hương đến rồi qua. Bao nhiêu vị mặn ngọt đắng cay chua chát đến rồi qua. Bao nhiêu xúc chạm êm ái, thô ráp đến

CHÁNH TÍN

Khi đọc bất kỳ điều gì, nghe bất kỳ ai nói, phải có sự suy xét của mình và sự trải nghiệm điều đó trong cuộc đời. Khi nào thấy hợp lý hãy tin theo.

VỐN THƯỜNG HẰNG

Từ trẻ thơ đến già tất cả mọi hình dáng màu sắc ( Sắc ), tất cả mọi âm thanh ( Thanh ), tất cả mọi mùi ( Hương ), tất cả mọi vị giác ( Vị ) tất cả mọi xúc chạm ( Xúc ) tất