BẠN BÈ

Trình bày bài viết

KHÔNG NGHĨ THIỆN, KHÔNG NGHĨ ÁC

Khi đại chúng biết Lục Tổ được truyền y bát, thì có mấy trăm người đuổi theo để đoạt lại, trong đó có một ông Tăng ,tên tục là Trần Huệ Minh ngày trước làm Tứ Phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, dẫn đầu đi trước,

LỤC TỔ HUỆ NĂNG: KHÔNG TRỤ

Pháp Bảo Đàn Kinh: Phẩm Định Huệ: Chư Thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trên truyền xuống... Lấy Không trụ làm gốc. Không trụ có nghĩa là đối với các điều lành dữ, tốt xấu ở thế gian, cùng với kẻ thù, người thân, đối với lúc nghe các lời

TẤT CẢ LÀ BÓNG ẢNH

Mọi ý nghĩ cảm xúc trong đầu đều là mê vọng vì tất cả chỉ là nghĩ suy, là những xung động thần kinh, là sinh diệt, bóng ảnh. Ngay đến khổ đau hạnh phúc, và tất cả cách giải quyết khổ đau cũng đều giống như

MỘT LỐI VỀ NHÀ

Trân trọng gửi đến các bạn tài liệu tu học mà tác giả NHAMPL đã chia sẻ. Rất mong tài liệu quý báu này sẽ thích hợp và đem đến nhiều ích lợi cho các bạn trên đường tu. Thành tâm chúc tác giả và người gửi

CỚ SAO LẠI LÊN GÂN?

 Tất cả mọi sự mọi vật mọi tư tưởng mọi không tư tưởng mọi khởi tâm mọi chưa khởi tâm ĐỀU vô tình không tên gọi, không lên gân THÌ CỚ SAO bạn lại lên gân?! Tất cả đều ở trong một trạng thái tịch tỉnh (yên