BẠN BÈ

Trình bày bài viết

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

     Chân thành cảm ơn ƠN TRÊN đã cho con biết được Tất Cả ở tại đây, bây giờ không phải nhờ ai, không phải bằng cách nào. VÀ điều quan trọng nữa là con có thể chia sẻ cho mọi người để đạt đến điều

NGỒI CHƠI

Tất cả đều là tạo vật hoàn hảo của Thượng Đế. Bạn ngồi thuởng thức tất cả. Từ quang cảnh trời xanh, mây trắng, cây cỏ, vài cánh bướm lượn. Từ đôi mắt này. Từ sự xúc chạm giữa mắt và cảnh. Từ đôi tai này tiếp

GIÁC NGỘ

Dù làm thế nào hay không làm thế nào thì bạn cũng chỉ sống trong khoảnh khắc hiện tại. Vậy sao bạn không toàn tâm toàn ý sống và trải nghiệm trong từng khoảnh khắc đó? Bạn sẽ hỏi trải nghiệm trong từng khoảnh khắc hiện tại

TỔ BÁCH TRƯỢNG ĐỘ HỒ LY

TỔ BÁCH TRƯỢNG ĐỘ HỒ LY: Mỗi ngày Sư (Bách Trượng) thượng tòa thường có một cụ già theo chúng nghe pháp. Một hôm mọi người giải tán rồi mà cụ không đi. Sư bèn nói: “Ông còn muốn hỏi gì?”. Cụ già đáp: “Tôi chẳng phải thân người.

QUÊN

Từ nào đến giờ, mãi sống theo những thứ thay đổi sinh diệt. Còn cái Biết, cái bất sanh bất diệt thì mình lại quên!

BẠN VẪN LÀ BẠN

Cái gì thay đổi chết chóc? Xét cho cùng chỉ có cái vỏ bên ngoài, những thứ sinh diệt huyễn mộng vô thường thay đổi chết chóc còn bạn thì vốn vẫn là bạn mà thôi.

TẤT CẢ CHỈ LÀ NHỮNG VỞ DIỂN

Kiếp người chỉ là vở diển. Mỗi vở diển có nhiều cảnh diển. Cảnh diển đã xảy ra, qua rồi thì không còn trở lại nữa. Cuối cùng vở diển cũng xong. Các diển viên rồi cũng ra khỏi vở diển (cho đến vở diển cũng chẳng

CÁI KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM: PHẬT CHỈ CÁI KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT: Khi bấy giờ ông A nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay, bỏ mất bản tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm, ngày nay được