BẠN BÈ

Trình bày bài viết

TÂM TỊNH CÕI GIỚI TỊNH

TÂM TỊNH CÕI GIỚI TỊNH:   Kinh Duy ma Cật: Đức Phật: “Tùy trí tuệ thanh tịnh, tâm được thanh tịnh. Tùy tâm thanh tịnh ắt tất cả công đức được thanh tịnh. Thế nên Bảo Tích, nếu Bồ-tát muốn được cõi tịnh độ phải tịnh tâm

LÚC BẤY GIỜ HÃY TIN

Khi đọc bất kỳ điều gì, nghe bất kỳ ai nói, phải có sự suy xét của mình và sự trải nghiệm điều đó trong cuộc đời. Khi nào thấy hợp lý hãy tin theo.

MỘNG CÀNG SÂU

Bất cứ lúc nào, Sắc ( tất cả hình dạng, màu sắc ), Thanh ( tất cả các âm thanh ) Hương ( tất cả các mùi hương ) Vị ( tất cả cảm giác phát sinh từ lưỡi: mặn ngọt chua cay chát…), Xúc ( tất

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG THÔI

Bao nhiêu người vật, hình sắc đã đến rồi đã qua. Bao nhiêu âm thanh đến rồi đã qua. Bao nhiêu mùi hương đến rồi qua. Bao nhiêu vị mặn ngọt đắng cay chua chát đến rồi qua. Bao nhiêu xúc chạm êm ái, thô ráp đến