TÌM CÁI CÓ SẴN

BẤY LÂU, TÔI CỨ ĐI TÌM MỘT CÁI ĐÃ CÓ SẴN. BÂY GIỜ TÔI RẤT AN LÒNG. VÔ CÙNG BIẾT ƠN TẤT CẢ.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *