THƯỚC ĐO

Sự bình an là thước đo mức độ tu hành.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *