LINH HỒN VÀ CÕI ÂM

Được phép của giáo sư bác sĩ Bùi Duy Tâm, một nhà khoa học đã có một thời gian dài nghiên cứu  về sự hiện diện của linh hồn sinh sống trong một thế giới song song với cõi trần. Nếu các bạn muốn, xin để lại email tôi sẽ gửi sách dạng pdf đến với các bạn.

Comments(39)
 1. Zen 8 May 2020
  • BS HUỲNH HẢI 8 May 2020
  • Thuận 18 May 2020
   • BS HUỲNH HẢI 18 May 2020
 2. Khoa Ngo Viet 13 May 2020
  • BS HUỲNH HẢI 14 May 2020
 3. Trang Đài 14 May 2020
  • BS HUỲNH HẢI 14 May 2020
 4. Huỳnh Hoàng 17 May 2020
  • BS HUỲNH HẢI 17 May 2020
 5. Hồ Phú Hùng 22 May 2020
  • BS HUỲNH HẢI 22 May 2020
 6. Nguyen Minh Chau 23 May 2020
  • BS HUỲNH HẢI 23 May 2020
 7. Nguyen Thi My Phuong 26 May 2020
  • BS HUỲNH HẢI 27 May 2020
 8. Đào Hường 7 June 2020
  • BS HUỲNH HẢI 7 June 2020
 9. Nguyễn Ngọc Thành 15 June 2020
  • BS HUỲNH HẢI 15 June 2020
 10. George Tran 12 November 2021
  • BS HUỲNH HẢI 9 December 2021
 11. Thu Thuy 22 May 2022
  • BS HUỲNH HẢI 25 May 2022
 12. thienchon 30 August 2022
  • BS HUỲNH HẢI 4 September 2022
 13. Alam 31 January 2023
  • BS HUỲNH HẢI 8 February 2023
   • Đính Đào 20 June 2024
    • BS HUỲNH HẢI 27 June 2024
 14. Vũ Thị Ngân 7 September 2023
  • BS HUỲNH HẢI 7 September 2023
 15. BS HUỲNH HẢI 30 September 2023
 16. Nguyễn Dũng 27 December 2023
  • BS HUỲNH HẢI 30 December 2023
 17. Ái 3 April 2024
  • BS HUỲNH HẢI 4 April 2024
 18. Nguyễn Quang Đức 6 April 2024
  • BS HUỲNH HẢI 7 April 2024

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *