PHÁP AN TÂM

VẤN ĐẠO VỚI HUYNH VIÊN DUNG IV :

 

 

HỎI:

Chào anh Viên Dung. Anh có rảnh không?

VIÊN DUNG:

Bạn nói đi, tớ đang rảnh

HỎI:

Ngay mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh làm sao tự thấy an ổn hạnh phúc không điều kiên?

VIÊN DUNG:

Thấy tất cả chỉ như thật, vốn không chân thật, tâm an nhiên, nếu có ứng xử cũng an nhiên

 

HỎI:

Chỉ như thật vốn không như thật là gì anh?

VIÊN DUNG:

Chỉ như thật, vốn không thật

Tất cả pháp tướng đều như thật, vốn không thật

 

HỎI:

Anh xét từ góc độ nào để nói nó không thật?

VIÊN DUNG:

Bạn xem có tướng nào thường trụ hay không thì biết

 

HỎI:

Anh nói đúng mỗi giây mỗi sát na đều thay đổi

Nhưng tôi lại luôn quên!

Nhưng nếu không tất cả thì còn lại gì???

VIÊN DUNG:

Tướng tuy hư vọng nhưng thể của tướng bất diệt

 

HỎI:

Chỗ này cá nhân hòa vào chung sao anh?

VIÊN DUNG:

Chúng ta không mất gì cả

 

HỎI:

Tôi có nghĩ đến nhưng chưa hiểu. Chỗ này như trong kinh LĂNG NGHIÊM, Ngài Anan hoang mang khi đức Phật nói ông không phải thân này chẳng phải tâm này.

VIÊN DUNG:

Bạn biết thể của tướng là gì không ?

 

HỎI:

Thể của tướng là cái vốn có, viên mãn, là chỗ Không. Chân không diệu hữu có phải không anh?

VIÊN DUNG:

Không phải. Chân không ví như chân tâm. Thể của của tướng là pháp thân phật. Pháp tánh vốn không. Ví như bạn nghiền nát đất ra hư không nhưng đất không hề mất

 

HỎI:

Anh nói chỗ muôn sóng trở về nước không mất? như vậy cá nhân sẽ mất hoà vào cái chung?

VIÊN DUNG:

Tất cả chúng sanh sở dĩ có đều là do nghiệp biệt phần và nghiệp đồng phần. Đáng lẽ ra không có chúng sanh nào cả. Nếu không có chúng sanh nào thì đừng luận hòa hay không hòa.

 

HỎI:

Chỗ này tương đối khó? Tại sao từ chỗ vốn viên mãn lại sanh ra nhiều cá thể ( chúng sanh ). Rồi từ nhiều chúng sanh lại trở về cùng một chỗ nào đó sau khi họ chết?

VIÊN DUNG:

Phật có 3 thân: Báo thân là thân do cha mẹ sanh ra. Pháp thân là pháp tánh không tăng không giảm. Hóa thân là từ pháp thân mà hóa hiện in tuồng như có tăng giảm

 

HỎI:

Anh nói Phật Thích Ca? hay chư Phật? hay chúng sanh?

VIÊN DUNG:

Tất cả chư phật đều có 3 thân như nhau

Khởi nguồn của nghiệp là do tham ái. Trước tham ái là do lục căn Trước lục căn là do danh sắc. Trước danh sắc là do vô minh

Vô minh bổn tức là không mà minh, minh mà vẫn không

 

HỎI:

Chỗ này từ chuyên môn quá nhiều. Mà từ chuyên môn thì mỗi người hiểu một cách

VIÊN DUNG:

Nếu ai chưa hiểu thì vô google dịch trong phần chuyên môn phật học

HỎI:

Anh có thể nói bằng những từ đơn giản để nói về cái tự nhiên con người thấy an ổn hạnh phúc không?

VIÊN DUNG

Đây là một chuyện rất khó

Vì chưa ai nói được

Nếu nói như vậy thì rất dài dòng và khó hiểu hơn !

 

HỎI:

Nhưng vì sao Lục tổ không học ( có thể là sự thị hiện ) lại đốn ngộ được?

Ông chỉ nghe 1 câu không trụ vào gì, mà kiến tánh?

VIÊN DUNG:

Đúng vậy

 

HỎI:

Chứng tỏ người khai ngộ chỉ nói vài câu. Thậm chí không nói gì? Có thể đưa người khác vào chỗ kiến tánh!

VIÊN DUNG:

Lỗi là do trụ chấp

 

HỎI:

Vậy làm sao không trụ chấp?

VIÊN DUNG:

Có hai cách:

1) Tâm luôn bất động trước mọi hoàn cảnh

2) Thấu suốt tất cả đều như chiêm bao vốn không thật có. Tâm tự nhiên an, nhờ không ngại trần

Nói đơn giản hơn: là tâm không còn bóng dáng 3 độc tham sân si, thì luôn an

 

HỎI:

Không biết phải làm sao?

Cách thứ hai hay, có thể áp dụng. Nhưng tôi đã áp dụng mà chưa đi đến đâu?!

VIÊN DUNG:

Đó là vô trụ. Nếu tâm không tham gì cả thì phật cũng không cầu

 

HỎI:

Nói theo từ đơn giản. Có phải trong đầu không có bất kỳ ý nghĩ nào, mà chỉ có cái biết hiện diện là đã ưng vô sở trụ không anh?

VIÊN DUNG:

Không phải vậy đâu. Sống bình thường như một chúng sanh. Nhưng không tham, không sân không si mê gì. Ý nghĩ khởi lên kệ nó, không ngại nó, sở dĩ có ngăn ngại là do gốc 3 độc chưa thật tiêu trừ. Nếu 3 độc không còn, thì ý nghĩ hoàn toàn vô ngại.

 

HỎI:

Không tham, không sân, không si?

Không phải dễ.

VIÊN DUNG:

Dễ ẹt

 

HỎI:

Anh chỉ dùm tôi bí quyết được không?

VIÊN DUNG:

Bạn tham cái gì nữa, khi bạn biết tất cả đều vô thường

Bạn sân cái gì nữa, khi biết cái ta không thật có

Bạn si cái gì nữa, khi biết mọi si mê đều đưa đến khổ

 

 

HỎI:

Tôi thí dụ: tôi biết tất cả là vô thường. Tất cả là mộng. Nhưng tôi thích mộng đẹp

hơn là ác mộng

VIÊN DUNG:

Bạn chơi với mộng, vô ngại mộng, nhưng chẳng khởi tâm ghét mộng, cũng chẳng khởi tâm yêu mộng

Đó là lý sự vô ngại

 

HỎI:

Ai được vậy? Tôi nghĩ là quá khó!

VIÊN DUNG:

Không khó. Duy tuệ đó bạn.

 

HỎI:

Anh chỉ dùm tôi cách để vào?

VIÊN DUNG:

Tớ nói hết rồi

 

HỎI:

Tâm không tham sân si?

VIÊN DUNG:

Đừng khởi tâm chấp gì cũng đừng khởi tâm bỏ gì tức sống đời vô trụ, tức không có nghiệp

 

HỎI:

Không ưa ghét gì?

VIÊN DUNG:

Đúng.

Vì Chấp là nghiệp, Bỏ cũng là nghiệp

 

HỎI:

Để mọi sự tự nhiên đến rồi đi

Không ưa ghét thì toàn bộ, nghiệp, tự nhiên bị xoá bỏ

VIÊN DUNG:

Ta vẫn ứng xử tốt nhưng đừng chấp

 

HỎI:

Toàn bộ lưu trữ trong đầu không còn

VIÊN DUNG:

Vẫn còn nhưng không chấp

Bạn hiểu chỗ không chấp nầy chưa

 

HỎI:

Xin anh nói rõ hơn không chấp là sao?

Không ưa không ghét?

VIÊN DUNG:

Ngay lúc ta không chấp gì thì hoàn toàn vô ngại, vì ngã là do chấp, không chấp tức vô ngã mà vẫn sống bình thường như một chúng sanh

Bạn phải ngộ mấy câu nầy “Quân bất kiến Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân Bất trừ vọng niệm, bất cầu chân” (Huyền Giác)

 

HỎI:

Tôi như con côn trùng bay va vào kính mà không ra được

VIÊN DUNG:

Tại bạn còn tự trói

 

HỎI:

Đúng, tôi tự trói và cảm thấy thật quá khó để ra

VIÊN DUNG:

Bạn cởi trói đi là tự do tâm hồn liền

 

HỎI:

Dù tôi không phải là người ngu trong thế gian.

Nhưng thật trong chuyện này tôi không biết mấu chốt ở đâu!

Đó là điều mong muốn nhất của tôi

Là tâm hồn tự do

VIÊN DUNG:

Tâm vốn không có gì. Khi có gì là bắt đầu khổ ách

 

HỎI:

Tôi đồng ý với anh

VIÊN DUNG:

Không có gì. Không phải là lặng im. Không phải tự cột mình. Mà thênh thang vô ngại

 

HỎI:

Không sợ, không ưa, không ghét, không chối bỏ, không mong cầu?

VIÊN DUNG:

Đúng.

Nhưng sáng suốt tất cả những điều ấy

 

HỎI:

Tôi chưa hiểu lắm. Sáng suốt là biết tất cả những điều ấy là giấc mộng chăng?

VIÊN DUNG:

Đúng vậy

 

HỎI:

Tất cả vốn hoàn hão chăng?

VIÊN DUNG:

Okie

 

HỎI:

Như đang xem phim.

VIÊN DUNG:

Đúng vậy.

 

HỎI:

Mọi tâm sanh ra đều là ảo tưởng, cho vui

Không mắc mớ gì khổ với những ảo tưởng đó

VIÊN DUNG:

Okie bạn

HỎI:

Biết vậy rồi sao nữa anh?

VIÊN DUNG:

Chẳng sao nữa cả

 

HỎI:

Tôi muốn được như anh. Từ đó âm thầm giúp những người khác như có đầu óc phân biệt, không trực tâm như tôi để họ đạt đên chỗ Đó

Nhưng thật sự vẫn còn loanh quanh!

VIÊN DUNG:

Tốt.

Nhưng tùy duyên.

 

HỎI:

Tôi nghĩ mọi người thời nay đã đủ duyên khi biết được những điều này

VIÊN DUNG:

Đúng

 

HỎI:

Họ đã trãi qua mấy ngàn năm, sống chết bao nhiêu kiếp rồi, kể từ thời quỳ bên chân đức Thích Ca

Với một sự hiểu biết của loài người ở thế kỹ 21 và thừa hưởng một trình độ khoa học như bây giờ.

Anh Viên Dung thấy không, ngày xưa 2 vị thần nói chuyện được như tôi đang nói với anh thì họ cũng phải tu tập nghìn năm mới được!

Bây giờ thì ai cũng có thần thông hết rồi.

Chỉ có điều là hầu hết đều còn chưa tỏ ngộ!

Về bản thân mình và mọi sự vật

VIÊN DUNG:

Đúng

Nhưng rồi họ cũng sẽ nhận ra thôi

 

HỎI:

Cảm ơn anh Viên Dung nhiều. Tôi biết để khai ngộ cho người khác là một chuyện rất khó, phiền hà cho mình

Một lần nữa cảm ơn anh

VIÊN DUNG:

Okie bạn. Cảm ơn bạn

 

HỎI:

Tôi đã biết cuộc đời, thân, tâm mình là mộng. Đã biết những buồn vui ưa ghét còn mộng hơn mộng nữa, mà vẫn chưa bước vào cổng được ?!

VIÊN DUNG:

Đúng. Bạn chưa từng rời nhà dù đang lang thang, đó là sự thật

 

HỎI:

Tôi có đọc có nghe nhưng chưa thật sự biết

Vì chưa tự chứng

Như người đang chiêm bao, đi chỗ này chỗ nọ thật ra họ đang nằm trên giường. Chỉ cần tỉnh là xong.

VIÊN DUNG:

Bạn ví dụ khá đúng

 

HỎI:

Cũng vậy trong chuyện đạo không phải tìm cách tu này nọ mà chỉ cần không thêm bớt trong tâm là đâu vào đấy

Có phải không anh ViênDung?

VIÊN DUNG:

Tướng lang thang của mình là hóa thân của mình, là pháp của mình, còn mình chính là tự tánh vô ngã tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, ra 6 căn của bạn đó

Không thêm không bớt tức tự tánh của chính mình, tức thể của mình. còn sở dụng của mình thì ngược lại

 

HỎI:

Còn sở dụng của mình thì ngược lại?

VIÊN DUNG:

Đúng vậy

 

HỎI:

Ngày xưa người đốn ngộ hét một tiếng, học trò rớt ngay vào chỗ đó. Sau bây giờ lại không được, anh?

Tổ đạt ma hỏi một câu, tam tổ rơi vào chỗ đó ngay

VIÊN DUNG:

Đúng.

Nhưng bây giờ nếu có người được, họ cũng không nói

 

HỎI:

Sao vậy anh?

VIÊN DUNG:

Nếu họ có nói thì chỉ là quyền pháp thuyền bè mà thôi

Vì chỗ ấy không ngôn ngữ nào đến được

 

HỎI:

Vậy phải có cách chớ anh

VIÊN DUNG:

Chính là nhờ tự giác, thêm phương tiện thuyền bè của Phật để lại

Tất cả chúng sanh đều có sẵn tâm tự giác. Chỉ cần họ ngược dòng nhận lại chính họ, chẳng phải từ bên ngoài đưa vào

 

HỎI:

Ngược dòng?

Tôi chưa hểu rõ

VIÊN DUNG:

Đúng, ngược dòng.

Ví dụ bạn đang thấy cảnh. Ngược dòng về mắt. Rồi ngược mắt về tâm, nhận ra tánh tự thấy vốn không phải cảnh cũng không phải mắt.

Ngay tâm đó mà quan sát cho tường tận tánh bổn nhiên nầy

 

HỎI:

Tôi hiểu ý anh nói rồi.

Khi thấy được tánh này là chấm dứt phận sự người tu?

VIÊN DUNG:

Thấy được rồi phải quán tiếp nhiều vấn đề nữa

 

HỎI:

Chuyện thấy tánh tôi thấy là một kết hợp giữa tất cả phương diện. Cho nên nói thấy tánh không phải dành cho người vô tâm

VIÊN DUNG:

Đúng vậy

 

HỎI:

Phải có nghi mới có ngộ. Tiểu nghi tiểu ngộ. Đại nghi tất có đại ngộ phải không anh?

VIÊN DUNG:

Đúng

Nhưng đây chưa phải chỗ dừng

 

HỎI:

Cảnh và tâm yên ở vị trí chưa phải là chỗ dừng sao anh?

VIÊN DUNG:

Vì vẫn còn kẹt ngã thấy

 

HỎI:

Mọi sự vật đều không dính mắc. Chẳng có gì dình mắc chẳng ai dính mắc. Bản chất vốn dung thông

Có còn ngã chăng?

VIÊN DUNG:

Chữ NGÃ chân thật rời danh tướng mới đúng

 

HỎI:

Mọi sự vật đều không dính mắc. Chẳng có gì dính mắc, chẳng ai dính mắc. Bản chất vốn dung thông. Vậy đã rời danh tướng chưa anh?

VIÊN DUNG:

Vẫn chưa

Vì còn kẹt trí

 

HỎI:

Xin anh cho biết

Chỗ này vi tế

VIÊN DUNG:

Đã là rời danh tướng thì phải đến chỗ tự giác, không thể dùng ngôn ngữ

 

HỎI:

Theo anh Viên Dung, anh thấy tôi kẹt chỗ nào và làm sao để tôi tự tháo ra xin anh cho biết?

VIÊN DUNG:

Bạn phải quán như thế nầy. Ta lấy gì để về đến đích ? Nếu không phải là do thức Nếu diệt thức thì ai biết về. Trong khi quán thức thì biết thức có co mở cho nên biết thức không có thật. Thức không có thật thì ai đến đích. Nay ta đã đến đích nhưng chỉ là huyễn đến chẳng phải thật đến. Liền biết ngộ đồng không ngộ. Bắt đầu ngay đây

Khi bạn đã đến đây thì tự biết

 

HỎI:

Tôi cũng có quán: mình và vũ trụ bản chất không có gì. Đạt hay không thật chẳng có. Ở chỗ này chỉ lúc quán thôi. Còn những giờ khắc khác thì trôi trong cuộc sinh hoạt thường ngày. Nếu có quán vẫn không bằng lúc ngồii yên!

Chỗ không danh tướng. Không mà có. Có mà tuồng không!

Mọi sự vật tâm thân cảnh đều như vậy

VIÊN DUNG:

Ok. Bạn quán tốt. Nhưng đừng định nghĩa nó

Nếu bạn định nghĩa nó liền dính trước ý. Khi đã dính rồi thì tâm bế không khai mở được

HỎI:

Tôi hiểu. Sẽ tiếp tục. Cảm ơn anh

VIÊN DUNG:

Nghĩa là đừng tin vào tri kiến của chính mình. Cái khó là vậy đó

 

HỎI:

Lúc đó không còn phân biệt ta, người, cảnh nữa

Chỉ còn tịch tỉnh

VIÊN DUNG:

Okie

 

HỎI:

Nói chuyện với anh làm ngày càng sáng tỏ trong tôi

VIÊN DUNG:

Lúc ấy như đang ngồi trong phòng tối đen

Nhưng hãy kiên trì

Đến khi thấy mờ mờ

Và kiên trì tiếp, đừng nói gì cả

 

HỎI:

Rồi sau đó?

VIÊN DUNG:

Sau đó thuộc công năng của vô vi

Mình không làm gì nữa cả

Khả năng của mình chỉ tới chỗ tịch diệt mà thôi

 

HỎI:

Cảm ơn anh

VIÊN DUNG:

Tâm có trùm khắp hay không là ngoài phân biệt, ngoài khả năng của mình

Nếu tâm còn một chút bóng dáng của 3 độc ( tham, sân, si ) thì không bao giờ đến chỗ tịch diệt được

 

HỎI:

Tâm trùm khắp? Cụ thể là sao anh? Tôi chưa rõ

VIÊN DUNG:

Vì tịch diệt xảy ra khi đạt đến thức vô công dụng

Đừng trước ý

Bạn cứ đi như vậy, đừng trước ý

 

HỎI:

Chân thành cảm ơn anh

Rồi khi tôi đến ĐÓ. Lúc đó tôi cùng anh nói chuyện. Anh có biết không?

VIÊN DUNG:

Chuyện ấy ma vẫn làm được mà.

 

HỎI:

Tôi muốn nói là anh và tôi có biết mình ở vào cùng chỗ đó không?

VIÊN DUNG:

Oke chỉ một tâm

 

HỎI:

Tôi đành phải chờ thôi!

VIÊN DUNG:

Nhưng muốn gặp nhau phải thị hiện pháp ma

Vì trong tánh chân thường không có khứ lai, không có hình tướng

 

HỎI:

Vì trong tánh chân thường không có khứ lai, không có hình tướng. Lạ thật

Thời gian không gian vốn tương đối

VIÊN DUNG:

Không có thời gian, không có không gian

Đó là tánh tịnh chơn

Không hình tướng

Không đến đi mà trùm khắp

 

HỎI:

Vật chất ở cõi khác có thể tinh tế hơn ở trần gian

Và sự di chuyển trong nháy mắt

Đó là tôi đọc trong sách của hội Thông Thiên Học

Còn anh anh cảm nhận những điều đó từ đâu?

VIÊN DUNG:

Từ thực nghiệm

 

HỎI:

Từ sự trãi nghiệm của chính anh?

Rồi lúc đầu anh có lấy làm lạ không?

VIÊN DUNG:

Đừng hỏi nữa bạn, khi nào bạn đến thì ta biết nhau thôi

 

HỎI:

Chân thành cảm ơn anh Viên Dung. Chúc anh ngủ ngon. Khi khác mình đàm đạo tiếp

VIÊN DUNG:

Oke. Tớ chào bạn tạm biệt. Tớ tắt máy đây

HỎI:

Bye anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments(4)
  1. thường giác 15 December 2017
    • BS HUỲNH HẢI 16 December 2017
  2. thường giác 16 December 2017
    • BS HUỲNH HẢI 16 December 2017

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *