PHƯỚN ĐỘNG HAY GIÓ ĐỘNG

Dù phướn có động, dù gió có động cũng chẳng liên can gì. Do tâm ông động mới sanh phiền não.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *