VẠN PHÁP GIAI KHÔNG

Thưa các bạn, tôi vừa nhận được bản dịch quyển ” Nothing is everything ” của đạo sư Sri Nisargadatta Maharaj do dịch giả Vũ Toàn biên dịch. Nếu các bạn thích xin để lại email, tôi sẽ gửi sách đến các bạn. Bs Huỳnh Hải.

Chân thành chia sẻ với những ai tìm cầu Chân Lý. Vũ Toàn

 

Comments(112)
 1. Phuong 24 November 2018
  • BS HUỲNH HẢI 24 November 2018
   • Trần Thị Mỹ Hạnh 14 July 2023
    • BS HUỲNH HẢI 19 July 2023
   • Trần Kim Tấn 16 July 2023
    • BS HUỲNH HẢI 19 July 2023
  • Soan 24 October 2020
   • BS HUỲNH HẢI 26 October 2020
    • Hưng Lê 26 January 2023
     • BS HUỲNH HẢI 28 January 2023
   • Thanh 19 April 2022
    • BS HUỲNH HẢI 21 April 2022
  • Pham Van Xạ 19 September 2023
   • BS HUỲNH HẢI 20 September 2023
 2. Lan Tran 25 November 2018
  • BS HUỲNH HẢI 26 November 2018
 3. Thường Giác 26 November 2018
  • BS HUỲNH HẢI 26 November 2018
 4. Ninh 28 November 2018
  • BS HUỲNH HẢI 28 November 2018
 5. Nguyễn Thị Mười 29 November 2018
  • BS HUỲNH HẢI 29 November 2018
 6. minh tran 29 November 2018
  • BS HUỲNH HẢI 29 November 2018
 7. Lan Phan 3 December 2018
  • BS HUỲNH HẢI 3 December 2018
 8. Nguyen Truc Anh 11 December 2018
  • BS HUỲNH HẢI 11 December 2018
 9. Trần An 15 December 2018
  • BS HUỲNH HẢI 16 December 2018
 10. Tùng 17 December 2018
  • BS HUỲNH HẢI 18 December 2018
 11. Lưu Thị Kiều Trinh 18 December 2018
  • BS HUỲNH HẢI 18 December 2018
 12. Chanh To 19 December 2018
  • BS HUỲNH HẢI 19 December 2018
 13. Nguyễn Hữu Nam 6 January 2019
  • BS HUỲNH HẢI 6 January 2019
 14. Tony PHAN 21 February 2019
  • BS HUỲNH HẢI 22 February 2019
   • Tony PHAN 22 February 2019
    • BS HUỲNH HẢI 23 February 2019
 15. Việt Hoàng 29 August 2019
  • BS HUỲNH HẢI 29 August 2019
   • Việt Hoàng 30 August 2019
    • BS HUỲNH HẢI 30 August 2019
    • Duy Tuệ 16 July 2021
     • BS HUỲNH HẢI 18 July 2021
 16. Việt Hoàng 31 August 2019
  • BS HUỲNH HẢI 2 September 2019
   • Việt Hoàng 3 September 2019
    • BS HUỲNH HẢI 5 September 2019
 17. Hung 7 November 2019
  • BS HUỲNH HẢI 9 November 2019
 18. Diệp Thanh Tuyền 29 December 2019
  • BS HUỲNH HẢI 5 January 2020
   • Nguyễn Cao Trí 28 January 2020
    • BS HUỲNH HẢI 28 January 2020
 19. Truyền 14 March 2020
  • BS HUỲNH HẢI 15 March 2020
 20. Dzung Le 15 March 2020
  • BS HUỲNH HẢI 15 March 2020
 21. Hồ Phú Hùng 18 April 2020
  • BS HUỲNH HẢI 21 April 2020
 22. Vòng Trạch Hưng 28 May 2020
  • BS HUỲNH HẢI 29 May 2020
 23. Tran Tuyen 3 June 2020
  • BS HUỲNH HẢI 4 June 2020
   • Tran Tuyen 4 June 2020
    • BS HUỲNH HẢI 5 June 2020
 24. Chanh Nguyen 10 September 2020
  • BS HUỲNH HẢI 11 September 2020
 25. Lê Hồng Phong 21 November 2020
  • BS HUỲNH HẢI 22 November 2020
   • Lê Hồng Phong 22 November 2020
    • BS HUỲNH HẢI 22 November 2020
    • Dep T Pham 15 January 2021
     • BS HUỲNH HẢI 20 January 2021
 26. Thích nữ Như Thanh 17 October 2021
  • BS HUỲNH HẢI 17 October 2021
 27. Lê Hải Đường 3 March 2022
  • BS HUỲNH HẢI 4 March 2022
 28. Lê Lập 8 March 2022
  • BS HUỲNH HẢI 12 March 2022
   • Nguyen Lai 29 November 2022
    • BS HUỲNH HẢI 4 December 2022
 29. Minh Dung 21 April 2022
  • BS HUỲNH HẢI 1 May 2022
 30. ThinhDo 23 November 2022
  • BS HUỲNH HẢI 4 December 2022
 31. BS HUỲNH HẢI 19 January 2023
 32. Nguyễn Hoàng Nam 16 May 2023
  • BS HUỲNH HẢI 30 May 2023
  • Nguyên Anh 6 October 2023
   • BS HUỲNH HẢI 7 October 2023
 33. Trung 1 September 2023
  • BS HUỲNH HẢI 7 September 2023
 34. NGỌC HÀ 4 September 2023
  • BS HUỲNH HẢI 7 September 2023
 35. Phạm Hoài Nam 8 October 2023
  • BS HUỲNH HẢI 11 October 2023
 36. Trinh Quoc Le 25 October 2023
  • BS HUỲNH HẢI 29 October 2023
  • Thiện Dũng 19 November 2023
   • BS HUỲNH HẢI 23 December 2023
 37. Đinh Quang Trữ 7 January 2024
  • BS HUỲNH HẢI 13 January 2024
 38. Nguyễn Thông 5 April 2024
  • BS HUỲNH HẢI 6 April 2024
   • Thông nguyễn 6 April 2024
    • BS HUỲNH HẢI 7 April 2024

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *