HẠT CHÂU TRONG CHÉO ÁO

HẠT CHÂU TRONG CHÉO ÁO

Hạnh phúc an lạc giác ngộ phải ở ngay đây, quang cảnh trước mắt này. Không chờ đợi ở đâu hay lúc nào, cũng không cần thêm hay bớt gì nữa. Vốn vậy. Vì viên ngọc đã có sẵn trong chéo áo của anh nhà nghèo trong kinh Pháp Hoa rồi.
Chuyện tích thiền: Một hôm đang ngồi trong am, ông Bàng Long Uẩn chợt nói: “Khó khó khó, mười tạ dầu mè trên cây vuốt”.
Bà Bàng đáp: “Dễ dễ dễ, trên đầu trăm ngọn cỏ, rõ ý Tổ sư”.
Và, dù làm hay không làm gì, thì giác ngộ, an bình cũng vốn có, không phải tu tập gì. Mà chỉ cần nhận biết. Chuyện giác ngộ không còn là vấn đề, việc còn lại là cứ sống bình thường theo tự nhiên. Như một diễn viên trong tuồng hát, dù biết rằng mình không phải là nhân vật trong vở diễn, mà mình vốn là diễn viên, nhưng việc trước mắt là phải đóng cho tròn vai trong vở diễn.

Cô Linh Chiếu con của Bàng Uẩn cư sĩ nói: “Cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, lúc đói thì ăn mệt ngủ liền”

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *