HOA ĐỐM

Hạnh phúc, bình an, hoàn hảo vốn sẵn có. Nhưng nếu tâm mình vẩn đục thì hình như thấy có khổ đau! Như vậy khổ đau là hoa đốm chỉ có trong mắt người nhặm mà thôi!

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *