KHOẢNG TỈNH LẶNG

ĐẦU KHÔNG Ý NGHĨ, NHẸ NHÀNG QUAY VỀ BÊN TRONG, TRẢI NGHIỆM KHOẢNG TỈNH LẶNG BÊN TRONG TÂM MÌNH.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *