MỜI CÁC BẠN 1

Xin được chia sẻ cùng các bạn 2 trang web. Một nói về:  Tỉnh thức ( của Eckhart Tolle được bạn Lê Nguyễn Trần Huỳnh dịch): https://www.youtube.com/watch?v=oy8UWpKbg3s (Lời dạy của Eckhart Tolle về Sức Mạnh của Hiện tại)..

https://www.youtube.com/watch?v=6YtaloaWWC4 (tỉnh thức trong kỷ nguyên số, của Eckhart Tolle)

https://www.youtube.com/watch?v=_Motx79kDNU (Thiền của Eckhart Tolle)

và trang web thứ hai nói về Sự sống sau khi chết do tác giả William Buhlman (được tác giả Khai Sáng Tâm Linh dịch): https://www.youtube.com/watch?v=HcdV2P0nAdk&t=3759s&fbclid=IwAR2p47xAcgTkKQ1B3tl9X_QQBbrxy1YczA3Ix4KHtVayMtEXyl3fSS4eC7g

Hy vọng 4 bài dịch trên 2 trang web trên sẽ góp thêm vài điều hữu ích trên con đường Đạo của các bạn. Bs Huỳnh Hải.

Comments(6)
  1. Lephan 10 June 2020
    • BS HUỲNH HẢI 10 June 2020
  2. Quốc 10 June 2020
    • BS HUỲNH HẢI 10 June 2020
  3. pmhung 2 July 2020
    • BS HUỲNH HẢI 2 July 2020

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *