TA CÒN MÃI

Trải qua biết bao nhiêu kiếp rồi mà giờ này ta còn biết có ta thì LÀM SAO CÓ THỂ MẤT TA CHO ĐƯỢC ?!!!

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *