TÂM KHÔNG DÍNH CẢNH

Tâm không dính Cảnh. Chỗ này hằng giải thoát.

 

Chuyện thiền: Diệu Tín là học trò của thiền sư Ngưỡng Sơn, xử sự mọi việc rất thông minh nhanh nhẹn. Ngưỡng Sơn biết cô có tài, bèn giao cho cô toàn quyền phụ trách tiếp đãi những khách ở bên ngoài tới.

Một ngày kia có 17 ông tăng người Tứ Xuyên đến thăm, đến để hỏi pháp thiền sư Ngưỡng Sơn. Sau bữa cơm chiều, các ông tăng không có chuyện gì làm bèn tranh luận về Phật pháp.

Khi đề cập tới công án gió động, phướn động thì 17 ông có 17 ý kiến, tranh cãi náo loạn. Lời bàn luận đến tai Diệu Tín. Diệu Tín hét lớn :

– Các ông tăng kia, ngày mai trước khi đi, phải thanh toán tiền phòng, tiền cơm cho rõ ràng. Thái độ uy nghi khiến các ông tăng bỗng nhiên im bặt, không biết làm sao cho phải. Diệu Tín lại ra lệnh:

– Không được tranh cãi, hãy đến trình diện ta, ta sẽ nói cho các ông nghe. 17 người bất giác đến trước mặt Diệu Tín. Diệu Tín nói:

– Nếu đã không phải gió động, cũng không phải phướn động thì làm sao tâm động? Các ông tăng hoát nhiên khai ngộ, đều thấy không cần nghe thiền sư Ngưỡng Sơn giảng pháp nữa. Ngày hôm sau toàn thể đến từ biệt Diệu Tín mà đi.

 

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *