GIẢI THOÁT

Bản chất của tất cả là không. Chủ thể không, vật không. Vậy thì lấy gì ràng buộc và ràng buộc ai đây. Như vậy, từ nào đến giờ vốn giải thoát mà không hay.

Kệ thiền: Thiền sư Phong Can:

“Xưa giờ không một vật

Cũng không bụi để chùi

Chuyện này nếu hiểu được

Chẳng cần vất vả ngồi”.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *