TẤT CẢ CHỈ LÀ NHỮNG VỞ DIỂN

Kiếp người chỉ là vở diển. Mỗi vở diển có nhiều cảnh diển. Cảnh diển đã xảy ra, qua rồi thì không còn trở lại nữa. Cuối cùng vở diển cũng xong. Các diển viên rồi cũng ra khỏi vở diển (cho đến vở diển cũng chẳng còn, thay vào đó là những vở diển khác, đó là sự thật dù đau khổ nhưng cũng phải chấp nhận). Chúng ta như vô vàn cánh hoa tạo bởi vô vàn sóng nước hình thành rồi tan rồi lập. Muôn đời chỉ là nước và sự ảo hóa sinh diệt mà thôi!

Comments(6)
  1. MH 9 December 2020
    • BS HUỲNH HẢI 9 December 2020
  2. MH 11 December 2020
    • BS HUỲNH HẢI 11 December 2020
  3. Trần Minh Hoàng 15 December 2020
    • BS HUỲNH HẢI 20 December 2020

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *