VỐN THƯỜNG HẰNG

Từ trẻ thơ đến già tất cả mọi hình dáng màu sắc ( Sắc ), tất cả mọi âm thanh ( Thanh ), tất cả mọi mùi ( Hương ), tất cả mọi vị giác ( Vị ) tất cả mọi xúc chạm ( Xúc ) tất cả mọi Ý Nghĩ ( Pháp ) đã đến rồi qua đi, qua đi… chỉ còn lại các Tánh ( tánh Biết, tánh Thấy, tánh Nghe, tánh Ngửi, tánh Nếm, tánh Xúc Chạm ) vốn thường hằng.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *