Ý NGHĨ

Một hạt bụi, dù là bụi cát hay bụi vàng trong mắt có thể làm che khuất bầu trời. Một chút mê lầm, một chút ý nghĩ, dù là nghĩ xấu hay nghĩ tốt cũng làm che khuất nguồn tâm muôn thuở.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *