BẠN VẪN LÀ BẠN

Cái gì thay đổi chết chóc? Xét cho cùng chỉ có cái vỏ bên ngoài, những thứ sinh diệt huyễn mộng vô thường thay đổi chết chóc còn bạn thì vốn vẫn là bạn mà thôi.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *