LÚC BẤY GIỜ HÃY TIN

Khi đọc bất kỳ điều gì, nghe bất kỳ ai nói, phải có sự suy xét của mình và sự trải nghiệm điều đó trong cuộc đời. Khi nào thấy hợp lý hãy tin theo.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *