QUÊN

Từ nào đến giờ, mãi sống theo những thứ thay đổi sinh diệt. Còn cái Biết, cái bất sanh bất diệt thì mình lại quên!

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *