BỆNH NAN Y

Con người, ai cũng có một căn bệnh nan y là TRONG ĐẦU LUÔN BỊ DÍNH MẮC Ý NGHĨ.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *