CÁI THẬT

Tất cả Thân Tâm Cảnh đều là mộng ảo.

Tuy nhiên có cái thật vốn thường hằng

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *