ĐÍCH ĐẾN

Đích đến trên con đường tu học ở đâu?

Khi tâm bạn dừng lại chính là đích đến.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *