TÂM VÀ CẢNH

Tâm Cảnh vốn vô tình. Chỗ này hằng an ổn.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *