Sức khỏe

Trình bày bài viết

THOÁI HÓA KHỚP HÁNG

Khớp háng cũng như các khớp khác đều bị ảnh hưởng bới bệnh thoái hóa khớp người già. Tuy nhiên trên lâm sàng, thoái hóa khớp háng thường chỉ biểu lộ cứng khớp. Sự vận động khớp háng (đưa tới trước, ra sau, sang ngang) bị kém

TÙY VÀO Ý NGHĨ

Vũ trụ, thế giới xung quanh, khổ đau hạnh phúc… khác nhau tùy loài, tùy chúng sinh. Thí dụ cảnh vật thế giới xung quanh khác nhau với loài người loài vật vi khuẩn… Sở dĩ có sự khác nhau là do ý nghĩ trong đầu của

Đời là giấc mộng!

Bao nhiêu người vật, hình sắc đã đến rồi đã qua. Bao nhiêu âm thanh đến rồi đã qua. Bao nhiêu mùi hương đến rồi qua. Bao nhiêu vị mặn ngọt đắng cay chua chát đến rồi qua. Bao nhiêu xúc chạm êm ái, thô ráp đến

CON ĐƯỜNG TỎ NGỘ

VẤN ĐẠO VỚI HUYNH VIÊN DUNG III : HỎI: Trong khi mình chat thì bản chất của tôi anh của vạn vật là KHÔNG. thật là lạ quá Không mà thấy có, và ngay chỗ có, bản chất của chúng là không ! Chỗ trong tâm không