Đời là giấc mộng!

Bao nhiêu người vật, hình sắc đã đến rồi đã qua.

Bao nhiêu âm thanh đến rồi đã qua.

Bao nhiêu mùi hương đến rồi qua.

Bao nhiêu vị mặn ngọt đắng cay chua chát đến rồi qua.

Bao nhiêu xúc chạm êm ái, thô ráp đến rồi qua.

Những thứ đó đến và qua trong cuộc đời này đã bao triệu lần rồi. Bây giờ có còn lại những thứ đó không?

Rốt cuộc cuộc đời là giấc mộng.

Mà đã là giấc mộng thì mọi sự việc trong đời dù thế nào đi nữa cũng là trong mộng thôi, hà cớ phải bận tâm!

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *