TÙY VÀO Ý NGHĨ

Vũ trụ, thế giới xung quanh, khổ đau hạnh phúc… khác nhau tùy loài, tùy chúng sinh. Thí dụ cảnh vật thế giới xung quanh khác nhau với loài người loài vật vi khuẩn… Sở dĩ có sự khác nhau là do ý nghĩ trong đầu của mỗi loài khác nhau!

 

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *