Đã biết đời là giấc mộng.

Đã biết tất cả trong cuộc đời này là giấc mộng thì bạn có cần bàn luận, phán xét về điều gì, vật gì, người nào…trong giấc mộng không?

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *