CỚ SAO LẠI LÊN GÂN?

 Tất cả mọi sự mọi vật mọi tư tưởng mọi không tư tưởng mọi khởi tâm mọi chưa khởi tâm ĐỀU vô tình không tên gọi, không lên gân THÌ CỚ SAO bạn lại lên gân?! Tất cả đều ở trong một trạng thái tịch tỉnh (yên lặng sáng suốt). Ngay chỗ này bạn thấy bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào nghĩ gì, không nghĩ gì, làm gì hay không làm gì, bạn cũng GIẢI THOÁT!!! Chỗ này vốn có. Chỉ vì một chút mê lầm mà bấy lâu cảm thấy trôi lăn!

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *