MỘNG

   

      Dù cảnh vật như thế nào, dù bạn là ai, vị trí trong gia đình hay trong xã hội như thế nào, dù bạn nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay đau yếu, thân quyến đông hay bạn đơn độc…Tất cả, tất cả chỉ đều là giấc mộng.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *