NGỒI CHƠI

Tất cả đều là tạo vật hoàn hảo của Thượng Đế. Bạn ngồi thuởng thức tất cả. Từ quang cảnh trời xanh, mây trắng, cây cỏ, vài cánh bướm lượn. Từ đôi mắt này. Từ sự xúc chạm giữa mắt và cảnh. Từ đôi tai này tiếp xúc với tiếng chim sẻ ríu rít . Từ cảm giác xúc chạm của chân bạn với nền gạch. Từ mũi bạn và mùi hoa nguyệt quế. Bạn cầm ly nước lã uống từng ngụm. Thân tâm bạn và ngoại cảnh hòa thành một.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *