TẤT CẢ LÀ BÓNG ẢNH

Mọi ý nghĩ cảm xúc trong đầu đều là mê vọng vì tất cả chỉ là nghĩ suy, là những xung động thần kinh, là sinh diệt, bóng ảnh. Ngay đến khổ đau hạnh phúc, và tất cả cách giải quyết khổ đau cũng đều giống như vậy mà thôi.

Comments(2)
  1. MH 18 August 2020
    • BS HUỲNH HẢI 19 August 2020

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *